Akademik ve Sosyal Etkinlikler Topluluğu

Akademik ve Sosyal Etkinlikler Topluluğu; Üniversitemiz öğrencilerine akademik kariyerleri boyunca nitelik kazandıracak etkinlikler planlayarak mezuniyet sonrası için donanımlı hale getirirken, akademik dönemleri içerisindeki etkinlik ve aktiviteleri ile üniversite dönemlerini verimli geçirmelerini hedeflemektedir.

 

TOPLULUK BAŞKANI: Gül ATMACI
DANIŞMAN: Arş. Gör. Seda ARIĞ