Beslenme ve Diyetetik Topluluğu

Topluluğumuz; yaşamın temellerinden birini oluşturan beslenme konusunda gelişmeleri yakından takip ederek önce topluluk üyelerini sonra toplumu bilinçlendirmeyi amaç edinmiştir. Bu anlamda beslenme ve diyetetik konusunda bilimsel etkinliklerin yanı sıra sosyal etkinlikler düzenlemek, düzenlenen etkinliklere destek sağlamak da amaçlarımız arasındadır.

TOPLULUK BAŞKANI: Gizem NUR
DANIŞMAN: Arş. Gör. Emre MANİSALI