Biruni Kültür Topluluğu - Biruni Üniversitesi

Biruni Kültür Topluluğu

Biruni Kültür Topluluğu

    Biruni Üniversitesi kapsamındaki bütün öğrencilerin kültürleşmesini sağlamayı amaçlayan aktiviteler düzenler. Bilimsel seminerler, toplantılar, oturumlar ve farkındalığı arttırmaya yönelik çalıştaylar düzenler ve öğrencileri kültür alanındaki ulusal ve uluslararası güncel bilimsel çalışmalara ve araştırmalara, toplantılara yönlendirerek bu organizasyonlarda aktif rol almasını sağlar.

     

    TOPLULUK BAŞKANI : Esra Nur Öge

    TOPLULUK DANIŞMANI :  Doç. Dr. Lütfü ILGAR