Biruni Sağlık Topluluğu - Biruni Üniversitesi

Biruni Sağlık Topluluğu

Biruni Sağlık Topluluğu

    Topluluğumuzun amacı; Ebu Reyhan el Biruni’nin bilimsel görüşleri, hayat felsefesi ve çalışma prensiplerinden ilham alarak ona yakışır bir bilim anlayışıyla disiplinler arası seminer ve etkinlikler düzenlemektir.
    Bu bağlamda üniversitemizde sağlık bölümü okuyan tüm öğrencileri ortak bir paydada buluşturup sağlıkçı birlikteliğine katkıda bulunmak istiyoruz. Bu amaç doğrultusunda, gerek halk sağlığı alanında, gerek akademik/mesleki alanlarda düzenleyeceğimiz seminer ve etkinliklerle sosyal sorumluluklarının farkında, topluma yararlı, çok boyutlu ve bağımsız düşünme yeteneğine sahip, sorgulayıcı, araştırmacı yönleriyle öne çıkan 21.yüzyılın Birunilerinin yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

    TOPLULUK BAŞKANI: Recep Erkan Gürel

    DANIŞMAN: Dr. Öğr. Üyesi Abdulilah ECE