Biruni Uni GFB

Biruni Uni GFB; Fenerbahçe Spor Topluluğu ile ilgili her branşta Öğrencilerimiz ile birlik oluşturarak destek vermeyi temel amaç edinmiştir. Bu bağlamda spor müsabakaları, spor dışı etkinlikler ve yardım organizasyonları düzenleyerek Öğrencilerimizle bir birlik çerçevesi oluşturmayı amaçlamaktayız.

TOPLULUK BAŞKANI: Yusuf ERGÜL
DANIŞMAN: Öğr. Gör. Gökhan ÇAM