Developer Students Clup Biruni - Biruni Üniversitesi

Developer Students Clup Biruni

Developer Students Clup Biruni

    Topluluğumuz, üniversitemizde eğitim gören öğrencilerimizin mobil, makine öğrenimi, bulut bilişim, siber güvenlik gibi pek çok alanda becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmalarını amaçlamaktadır.

    TOPLULUK BAŞKANI: Yusuf ANBER

    DANIŞMANI: Prof. Dr. Özgür Koray ŞAHİNGÖZ