Dişler Güçler Topluluğu

Dişler Güçler Topluluğu; Diş Hekimliği Fakültesi adına bilimsel ve sosyal amaçlı organizasyonlar yaparak öğrencilere sosyal ve akademik yarar sağlamak, halk sağlığını gözeten çalışmalar yapmak, bu organizasyonlarla Fakültenin tanıtımını sağlamak ve öğrencilerin birbirleriyle olan iletişimini ve dayanışmasını artırmak amacıyla kurulmuş bir topluluktur.

TOPLULUK BAŞKANI: Tuğçe Nur ÖZDAL
DANIŞMAN: Doç. Dr. Burcu KARADUMAN