Elimizde Sağlık Hemşirelik

Elimizde Sağlık Topluluğu; Üniversitemiz öğrencilerinden destek alarak sağlık alanında meslekî etkinlikler düzenleyerek öğrencilere görev bilinci ve saha çalışması tecrübesi kazandırmayı, bireyleri belirli konular hakkında bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır.

TOPLULUK BAŞKANI: Şevval ÖNGER
DANIŞMAN: Arş. Görevlisi Merve MURAT