Biruni Hemşirelik Topluluğu - Biruni Üniversitesi

Biruni Hemşirelik Topluluğu

Biruni Hemşirelik Topluluğu

    Elimizde Sağlık Topluluğu; Üniversitemiz öğrencilerinden destek alarak sağlık alanında meslekî etkinlikler düzenleyerek öğrencilere görev bilinci ve saha çalışması tecrübesi kazandırmayı, bireyleri belirli konular hakkında bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır.

    TOPLULUK BAŞKANI: Zeynep Uçurum

    DANIŞMAN: Arş Gör. Yağmur YILMAZ