Engelsiz Biruni Topluluğu

Engelsiz Biruni Topluluğunun amacı;  Biruni Üniversitesi öğrencilerinin; engelli bireylere destek olarak onların toplumsal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamaktır. Ayrıca Üniversite içinde ve dışında, Üniversitenin kurumsal kimliğini ön plana çıkararak kamuoyunda benimsenmesine ve tanınmasına yardımcı olmak ve üniversitenin bütün öğrencilerinin faydalanmasına imkan sağlamak üzere oluşturacakları eğitim, sağlık, sosyal, bilimsel ve kültürel faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin mesleki, sosyal ve kişisel gelişmesini desteklemektir.

TOPLULUK BAŞKANI: Duygu ÖZER
DANIŞMAN: Doç.Dr. Adeviye Tuğba TUNCER