Ergoterapi Topluluğu

Ergoterapi Topluluğu; fiziksel ve ruhsal engellere karşı, gerek okul içerisinde gerek okul dışında insanları bilgilendirmek ve toplum üstünde bilinç oluşturmak amacıyla kurulmuştur. Bu bağlamda kongreler, sempozyumlar ve panellerle Ergoterapi bölümünü daha ileri bir noktaya taşıma amacı da edinilmiştir.

TOPLULUK BAŞKANI: Süleyman Emre AYDIN
DANIŞMAN: Dr. Öğretim Üyesi Başar ÖZTÜRK