Kadın Araştırmaları Topluluğu - Biruni Üniversitesi

Kadın Araştırmaları Topluluğu

Kadın Araştırmaları Topluluğu

    Başlıca amacı; Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişime yardımcı olmak, toplumsal ve sosyal alanlarda bilinçlenerek hak ve özgürlükler konusunda bilgi sahibi olmaktır. Bu bağlamda, sosyal ve kültürel alanda donanımlı, eleştirel düşünme becerisine sahip, kendini tanıyan ve bilen, yetkin, araştırmacı, girişken, hak ve özgürlüklerinin farkında ve bunlara saygı duyan kimseler olarak öğrencileri toplum hayatına kazandırır ve bu amaçlar doğrultusunda seminer, kongre, atölye vb. çalışmalar yapılacaktır.

     

    TOPLULUK BAŞKANI : Elif Aslı KİLER

    TOPLULUK DANIŞMANI : Öğr. Gör. Tuba AKTAŞ