Biruni Üniversitesi Öğrenci Toplulukları
Sanat ve Tasarım Topluluğu - Biruni Üniversitesi

Sanat ve Tasarım Topluluğu

Sanat ve Tasarım Topluluğu

    Sanat ve Tasarım Topluluğunun amacı; üniversite öğrencilerinin hem kendi aralarında hem de sektördeki şahıslarla olan ilişkisinin gelişmesine katkı sağlamak, mimari amaçla çeşitli geziler düzenlemek, mühendislik fakültesi öğrencilerini ortak ilgi ve fikirleri etrafında özgür ve çağdaş bir şekilde ifade edebilecekleri uygun ortam hazırlamayı hedeflemektedir.

    TOPLULUK DANIŞMANI: Dr. Öğr. Üyesi N. Başak YURTTAŞ

    TOPLULUK BAŞKANI: Yakup Uğurcan İLİĞ