Sinema Topluluğu - Biruni Üniversitesi

Sinema Topluluğu

Sinema Topluluğu

  Biruni Üniversitesi Sinema Topluluğu, sinema sanatının tanıtılması ve sevdirilmesi amacıyla, tüzüğünde belirtilen üyelik için gerekli vasıflara sahip kişilerin aşağıdaki faaliyet alanlarında çalışması için kurulmuştur.

  • Eğitim seminerleri ve söyleşiler düzenlemek.
  • Sinema konulu sergiler düzenlemek.
  • Kısa metrajlı film çekimi çalışmalarında bulunmak.
  • Film arşivi ve sinema kitaplığı oluşturmak.
  • Düzenli film gösterimleri ve analizi yapmak.
  • Okul dışı sinema faaliyetlerine katılmak ve ilgili kulüp ve derneklerle ortak faaliyetler düzenlemek.

  TOPLULUK BAŞKANI: Betül DAVAL

  DANIŞMANI: Dr. Öğr. Üyesi M. Sinem ETHEMOĞLU