Sosyal Hizmet Topluluğu

Biruni Üniversitesi Sosyal Hizmet Topluluğu , Üniversitemizin içinde ve dışında başta sosyal sorumluluk olmak üzere; birey, aile ve dezavantajlı grupların yaşadıkları sorunlar doğrultusunda etkinlikler yapar. İnsan haklarını temel alan, insani değerleri önemseyen ve her türlü hak ihlallerine karşı ortak paydada buluşan öğrencilere kapısı açıktır.

TOPLULUK BAŞKANI: Berru YILDIRIM
DANIŞMAN: Dr. Öğr. Üyesi Sanem KULAK GÖKÇE