UltrAslan UNI Biruni Topluluğu - Biruni Üniversitesi

UltrAslan UNI Biruni Topluluğu

UltrAslan UNI Biruni Topluluğu

    Galatasaray Spor Topluluğu’nun tek ve dünyanın en büyük taraftar oluşumu ultrAslan’ın üniversitelerdeki oluşumu olan, 71 şehrimiz ve K.K.T.C dahil 136 üniversitede bir taraftar grubunun çok ötesinde faaliyetlerini sürdüren, Galatasaray sevgisi ile birlikte aynı zamanda ülkesi ve milletine hizmet etme görevi de büyükleri tarafından kendilerine tevdi edilmiş grubumuz ultrAslan UNI’nin üniversitemizdeki temsilciliği olan ultrAslan UNI Biruni topluluğu olarak amacımız üniversitemizde okuyan Galatasaray’lı kardeşlerimizi tek bir çatı altında toplamak, branş ayırt etmeksizin Galatasaray armasının olduğu her yerde takımımıza tribünde destek vermek, pankart boyama ve koreografi organizasyonları yapmak, ülke çapında “ultrAslan UNI” çatısı altında yapılan sosyal sorumluluk projelerine katılmaktır.

     

    TOPLULUK BAŞKANI: Furkan Büyükkonut
    DANIŞMANI: Dr. Öğrt. Üyesi Başar Öztürk