Biruni Etnobotanik Topluluğu - Biruni Üniversitesi

Biruni Etnobotanik Topluluğu

Biruni Etnobotanik Topluluğu

  Biruni Etnobotanik Topluluğunun amaçları :

  • Eczacılık fakültesinde tıbbi bitkiler konusunda aldığımız eğitimimizde kullanabileceğimiz ve gündelik yaşamımıza katkı sağlayacak güncel bilgiler edinmek ve bu bilgileri paylaşmak.
  • Sağlık alanında eğitim almakta olan tüm öğrencilerin ülkemizin zengin botanik kültürü içinde yer alan tıbbi bitkileri öğrenmelerini ve bu konuya olan ilgilerinin artmasını sağlayarak doğal değerlerimizi sahiplenmelerini sağlamak.
  • Geçmişten günümüze çeşitli alanlarda kullanılmakta olan bitkilerin geleneksel kullanımlardan yola çıkarak, bilimsel değerlerini ortaya koyan araştırmaları bir araya getirmek ve bir etnobotanik arşiv oluşturmak.
  • Üniversitemize, içinde kurutulmuş tıbbi bitkilerden ibaret bir koleksiyonun yer alacağı ve eğitim / araştırma amaçlı kullanılacak bir herbaryum kazandırmak.
  • Yine üniversitemize canlı tıbbi bitki örneklerinin yetiştirildiği bir botanik bahçesi kazandırmak.
  • İçinde yararlı bitkilerimizle ilgili materyalin sergileneceği bir etnobotanik müzesi kurmak ve bir kitaplık hazırlamak.
  • Topluluğumuzun faaliyet alanı ile ilgili olmak üzere basılı materyal (öncelikle tıbbi bitkilerimize ait görsellerin yer aldığı, takvim, poster, pano v.s.) hazırlamak.

  DANIŞMANI: Araş. Gör.  Merve Yasemin ALTINTAŞ

  TOPLULUK BAŞKANI: Mertcan Kolsuz