Biruni Üniversitesi Öğrenci Toplulukları
Ombudsmanlık Topluluğu - Biruni Üniversitesi

Ombudsmanlık Topluluğu

Ombudsmanlık Topluluğu

    Ombudsmanlık Topluluğunun amacı; üniversite öğrencileri arasında hakkı, hukuku, hukukun üstünlüğünü, hakkaniyeti ve adalet duygusunu yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.

    TOPLULUK DANIŞMANI: Prof. Dr. Muzaffer GÜL

    TOPLULUK BAŞKANI: Doğucan ERDOĞAN