Ombudsmanlık Topluluğu - Biruni Üniversitesi

Ombudsmanlık Topluluğu

Ombudsmanlık Topluluğu

    Ombudsmanlık Topluluğunun amacı; üniversite öğrencileri arasında hakkı, hukuku, hukukun üstünlüğünü, hakkaniyeti ve adalet duygusunu yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.

    TOPLULUK BAŞKANI: Yekta AYGÜN
    DANIŞMANI: Doç. Dr. Lütfi ILGAR