Ombudsmanlık Topluluğu

Ombudsmanlık Topluluğunun amacı; üniversite öğrencileri arasında hakkı, hukuku, hukukun üstünlüğünü, hakkaniyeti ve adalet duygusunu yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.

TOPLULUK DANIŞMANI: Prof. Dr. Muzaffer GÜL

TOPLULUK BAŞKANI: Doğucan ERDOĞAN