Biruni Genç İyilik Topluluğu

Topluluk olarak amacımız; iyilik, yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma duygularını tanıma ve sevmedir. Bu amaçlar doğrultusunda çeşitli projeler geliştirmek, paneller, söyleşiler ve konferanslar düzenlenecektir. Düzenli olarak huzurevi ve çocuk yuvası ziyaretlerinde bulunulacaktır.

TOPLULUK DANIŞMANI: Dr. Öğretim Üyesi Enver ÇIRACI

TOPLULUK BAŞKANI: Dilara Akkaya