Biruni Üniversitesi Öğrenci Toplulukları
Biruni Genç İyilik Topluluğu - Biruni Üniversitesi

Biruni Genç İyilik Topluluğu

Biruni Genç İyilik Topluluğu

    Topluluk olarak amacımız; iyilik, yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma duygularını tanıma ve sevmedir. Bu amaçlar doğrultusunda çeşitli projeler geliştirmek, paneller, söyleşiler ve konferanslar düzenlenecektir. Düzenli olarak huzurevi ve çocuk yuvası ziyaretlerinde bulunulacaktır.

    TOPLULUK DANIŞMANI: Dr. Öğretim Üyesi Enver ÇIRACI

    TOPLULUK BAŞKANI: Dilara Akkaya