Biruni FTR Topluluğu

Biruni FTR Topluluğu , günlük yaşam aktivitelerinde kas iskelet sistemi sağlığını gözeterek, fizyoterapist gözüyle eğlenceli aktivite, doğru egzersiz ve aktif hayata yönelik çalışmalarıyla farkındalık yaratan, bilimsel sempozyumlar organize ederek katılımcılarını bilinçlendirmeyi hedefleyen, etkinlik ve gezilerle entegre edilmiş dinamik bir topluluk olmayı temel amaç edinmiştir.

TOPLULUK BAŞKANI: Eyüp GÜNAY
DANIŞMAN: Öğr. Gör. Begüm KARAKAYA