Genç Laboratuvar Araştırmaları Topluluğu - Biruni Üniversitesi

Genç Laboratuvar Araştırmaları Topluluğu

Genç Laboratuvar Araştırmaları Topluluğu

    Topluluk,  T.C. Biruni Üniversitesi öğrencilerinin, laboratuvar mesleğine olan ilgisini ve deneyimini arttırmak, mesleki eğitimlerini evrensel seviyelere ulaştırmak, laboratuvar içerikli laboratuvarcıları olmasını sağlamak, mesleki ve sosyal desteğini sağlamak, bilgi birikimin arttırmaya yönelik başta tıbbi laboratuvar olmak üzere tüm sağlık alanı ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki diğer fakültelerin öğrencileri ile bilgi paylaşımlarına ortam hazırlamak ve mesleki ilişkiler kurulmasına öncülük etmek amacıyla oluşturulmuştur.

    TOPLULUK BAŞKANI: Simay GEÇEL

    DANIŞMANI: Dr. Öğr. Üyesi Enver ÇIRACI