Biruni University Dental Student BUDSA

Dişler Güçler Topluluğu; Diş Hekimliği Fakültesi adına bilimsel ve sosyal amaçlı organizasyonlar yaparak öğrencilere sosyal ve akademik yarar sağlamak, halk sağlığını gözeten çalışmalar yapmak, bu organizasyonlarla Fakültenin tanıtımını sağlamak ve öğrencilerin birbirleriyle olan iletişimini ve dayanışmasını artırmak amacıyla kurulmuş bir topluluktur.

TOPLULUK BAŞKANI: Muammer Alhan BABAT
DANIŞMAN: Doç. Dr. Burcu KARADUMAN